Megtartotta éves közgyűlését a Danubius Nemzeti Hajós Egylet

2017. május 29-én került sor a DNHE éves közgyűlésére. Mivel az öt évvel ezelőtt megválasztott elnökség mandátuma lejárt, tisztújításra került sor. A DNHE közgyűlésének választása alapján az új elnökség tagjai (névsor szerint) dr. Alliquander Anna, Hörcher Dániel, Kőrös Tamás, Kulifai Krisztina, László Veronika, Lovász Benedek, Vanczák Gergely. A jelenlévők egyhangú szavazással Denk Andrást az egylet tiszteletbeli elnökévé választották.

Az új elnökség szeretné megköszönni a tagság támogatását és bizalmát. Egyben megköszöni a leköszönő elnökségi tagok áldozatos munkáját, ami nélkül nem tarthatna ott a DNHE, ahol ma tart. Nem lehetne beszélni margitszigeti evezésről, nem lenne nemzetközi hírű évadnyitó versenyünk, nem lenne parti házunk és csónakházaink, stégjeink, hajóink. Köszönjük Denk András, Domonkos Anci, Zarándy Pál, Máté Ibolya, Szántó Éva, Kelecsényi Gergely, Hahn Fanni, Ligeti Zsolt, Brzózka Helena és Selmeczi Vilmos pótolhatatlan munkáját!

Külön kell szólnunk dr. Domonkos Annáról, Anciról, aki 1980 óta kiemelkedő szerepet vállalt klubunk életében, fennmaradásában, fejlődésében, és tudatosan felvállalva a szerepet, évről-évre adta, és mind a mai napig adja át a sportvezetői, szakmai, gazdasági, és nem utolsó sorban, sportolói tapasztalatait elnökségi tagtársainak, és jó szívvel mindenkinek. Most már nem jelöltette magát, ahogy ő fogalmazott „átadja a helyét a fiataloknak”, de ahogy kifejtette, a ”jövőben is segít, amiben tud”, vagyis mindig mindenben… :) Köszönet Denk Andrásnak is elnöki munkájáért, és azért a sok feladatért, amit felvállalt parti házunk felújításával kapcsolatos tárgyalásokon, egyeztetéseken, és hogy ezt a jövőben is vállalja.

Egyletünk közgyűlés által megválasztott, vezető döntéshozó szerveként célunk, hogy előteremtsük a klub fennmaradásához szükséges anyagi feltételeket, egyre jobb körülményeket biztosítsunk sportolóink céljainak megvalósításához vízen és szárazföldön egyaránt, legyen szó akár szabadidős-, akár élsportról. Feladatunknak tekintjük, hogy növeljük a taglétszámot minden korosztályban. Fontos, hogy olyan közösség alakuljon ki, melynek minden egyes tagja elhivatott, és felelősnek érzi magát annak segítéséért. A közeljövő kiemelkedő jelentőségű munkája a parti házunk hasznosításának kidolgozása. Emellett nem felejthetjük a gróf Széchenyi István által alapított Hajós Egylet szellemiségének követését, hagyományaink ápolását. E célok azonban a tagság, vagyis a TI segítségetek, munkátok nélkül nem tud megvalósulni. Így amellett, hogy tudásunk legjavával igyekszünk eleget tenni vállalásainknak, a jövőben is számítunk minden tagtársunkra.

Köszönettel:

az új elnökség


Összefoglaló a közgyűlésről

(Köszönet Máté Ibolyának, a jegyzőkönyv vezetésért, és mindenért ☺)

2017. május 29-én került sor a DNHE tisztújító közgyűlésére, melynek az épülő/szépülő parti evezősházunk társalgója adott otthont a Művész sétányon.

Elsőként Denk András üdvözölte a megjelenteket, röviden összefoglalta a 2016-os esztendő főbb eseményeit. Az első napirendi pontnak megfelelően sor került a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, majd Elnök Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy – tisztújító közgyűlés lévén – a jelenlegi elnökség lemondását követően levezető elnöki mandátuma is lejár, így onnantól kezdve levezető elnöknek Zarándy Pált javasolta. A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javaslatokat.

A 2016-os év szakmai és gazdasági beszámolóinak ismertetése előtt Denk András röviden összefoglalta az elmúlt év nehézségeit, illetve megköszönte a leköszönő elnökségi tagok munkáját, külön kiemelve dr. Domonkos Anna tevékenységét. Felkérte Vanczák Gergely szakmai alelnököt beszámolójának megtartására, melyet Ficsor László vezetőedzővel közösen készített el.

A Szakmai beszámolót követően Kulifai Krisztina gazdasági beszámolója következett. A gazdasági beszámoló után a Közhasznúsági jelentés ismertetésére került sor. Az 5. napirendi pontnak megfelelően a Felügyelő Bizottság beszámolóját Perényi Erika helyett Pakó Katalin bizottsági tag ismertette, aki a beszámolót elfogadásra is javasolta. A bizottság egyúttal lemondott mandátumáról. A 6. napirendi pontnak megfelelően a Fegyelmi Bizottság beszámolóját dr. Roden Gábor ismertette. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság 2016. őszén elkészítette a Fegyelmi Szabályzat aktualizált változatát, amelyet októberben az elnökség elfogadott. Megemlítette, hogy 2016-ban nem volt fegyelmi eljárás. A bizalmat megköszönve, a bizottság ezennel lemondott mandátumáról. Az elhangzott szóbeli beszámolót elfogadásra javasolta. Ezután Denk András kérte jelenlévőket, hogy az elhangzott beszámolókkal kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket. Az ekkor elhangzott kérdések, javaslatok, illetve az ezekre adott válaszok a közgyűlés jegyzőkönyvében olvashatók.

Denk András kiegészítésképpen elmondta, hogy jelenleg 3 projekt fut az Európa házzal kapcsolatban. Elsőként a MESZ által biztosított 14 millió forintos létesítményfejlesztési pályázatot, másodiként az un. KEHOP energetikai állami pályázatot említi, amelynek jelenleg a beadása van folyamatban, ebben a pályázatban csak energiával kapcsolatos felújításra lehet majd pályázni: teljes fűtés, teljes villamoshálózat felújítására. Harmadik pályázatként említi a jelenleg folyó épületszigetelési és nyílászárók cseréjével kapcsolatos munkákat. A jelenlegi homlokzat és nyílászáró felújítást június 30-ával fejezik be.

Ezt követően került sor az Egylet 2017. évi Szakmai tervének ismertetésére. Vanczák Gergely által készült terv útmutatása alapján a következő elnökség számára fő cél a létszám bővítése, az „Európa ház” felújításának folytatása. Az épületet az Egylet 5 évre kapta meg, és nagyon reméli, hogy véglegesen is megkapja a szerződés lejártát követően. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden pályázati pénz, amit megnyer az Egylet, nem biztos, hogy 100 %-ban kedvező is, hiszen bérelt házra kell költeni. Vannak azonban az Egyletnek saját tulajdonú eszközei – stég, kis- és nagy úszóház – melyek állagát szintén meg kell őrizni. Majd Kulifai Krisztina ismertette az Egylet 2o17-es pénzügyi tervét. A tervezet 2018.januártól tagdíjemelést javasol, hogy a kitűzött célok elérhetővé váljanak. A kérdések, illetve válaszok után Elnök Úr, szavazásra bocsájtotta a 2016 évi szakmai-, és pénzügyi beszámolót a közhasznúsági jelentéssel kiegészítve, a 2016. évi Felügyelő és Fegyelmi bizottságok beszámolóit, a 2017. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadását, valamint a 2018.január 1-től érvényes 10.000/hó tagdíj javaslatot. A jelenlévők az említett beszámolókat 1 nem és 2 tartózkodással, illetve a 2018.január 1-től javasolt 10.000 forint/hó tagdíjat 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadták.

Ezt követően Denk András kérésére a közgyűlés egyperces néma felállással adózott az elmúlt évben elhunyt tagtársak emlékének. Megemlékeztünk Dr. Gellai Imréről, Szandtner Gáborról, Szandtner Kláráról, Gáspár Ágnesről.

Az öt évvel ezelőtt megválasztott elnökség, illetve felügyelő és fegyelmi bizottságok mandátuma ezennel lejárt, megköszönte az elnökség és bizottságok munkáját, majd felkérte Zarándy Pált az új választást levezető elnöki poszt betöltésére. A szavazatok ellenörzése, illetve az adatok összesítése alatt dr. Alliquander Anna ismertette az 2017. évi Csenge díj kiírásának feltételeit. Röviden megemlékezett Csontos Csengéről, aki 2013-ban, 35 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el, és akinek emlékére Édesanyja és az Egylet alapította ezt az emlékdíjat (nyaklánc és egyszeri alkalommal járó 50000 forintos „ösztöndíj”). A díj célja Csenge szellemiségének megőrzése. Elmondta, hogy az utánpótlás nevelés céljaként is létrehozott díjra nem csak tagok nevezhetnek, illetve nem csak tagokra lehet javaslatot leadni, bárki elnyerheti, aki akár a sport, akár a szerénység, akár a Duna szeretete, akár az akaraterő tekintetében maradandót alkotott az év folyamán. A díj átadására szeptember közepén kerül sor.

Ezt követően Szabó Károly egyesületi tagot tiszteletbeli tagi címre javasolta, amit a tagság megszavazott. Szabó Károly, aki idén ünnepli 80. születésnapját sajnos nem tudott jelen lenni. Szabó Károly mesteredző 1991-től 2000-ig a DNHE vezetőedzője, 2oo7-ig pedig edzője volt. Ambrus Mariannal érte el a legnagyobb eredményeit. Ambrus Mariann korai halála után Károly vándordíjat alapított a női felnőtt 1x-ben elért első helyezettnek. A DNHE megalakulásánál már jelen volt, és különösen női vonalon nagyon sikeres eredményeket ért el tanítványaival. Emberileg és szakmailag is olyan kiválóság, aki méltán lehet tiszteletbeli tagja az Egyletnek. Ő nagy örömmel elfogadja ezt a jelölést. Ez egy megtisztelő cím számára és tudomásul veszi, hogy mint tiszteletbeli tag nem szavazhat, csak tanácskozási joggal élhet a taggyűléseken.

Ezt követően került sor az elnökségi tagokra történő szavazás ismertetésére. A DNHE közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg az új elnökség tagjainak: dr. Alliquander Anna, Hörcher Dániel, Kulifai Krisztina, László Veronika, Lovász Benedek, Kőrös Tamás, Vanczák Gergely. A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjaivá választotta Perényi Erikát, Réti Kornélt, Rózsa Bálintot, valamint a fegyelmi bizottság tagjaivá választotta Raffaj Katalint, dr. Roden Gábort és Zarándy Beátát. Vanczák Gergely, az egyebek ponthoz kapcsolódóan javasolta jelenlévőknek, hogy mivel a tagság döntése értelmében Denk András nem került be az elnökség tagjainak sorába, ezért Denk Andrást tiszteletbeli elnökké válassza meg a közgyűlés, amit a tagság egyhangúlag megszavazott.

Zarándy Pál gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, megköszönte a részvételt és jó munkát kívánt.